Jacob W – en ny politiker

En ny politiker

Jacob W portræt

Velkommen til Jacob W´s side. Vi er ALLE en del af et stort fællesskab. ALLE bidrager og modtager på hver sin måde og ALLE er påvirket af de politiske beslutninger som byrådet træffer.

Jeg er optaget af bæredygtig politik både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Bæredygtig politik rækker længere end én valgperiode. Bæredygtig politik er stærk politik med udgangspunkt i faglighed, viden og frem for alt virkeligheden.

Læs mere om mig og min tilgang til politik på siden. Og kontakt mig gerne hvis du også vil kvalificere det politiske arbejde i Aarhus Kommune.

Tak for din tid.

Venligst

Jacob W.

Politik

Min politik og tilgang til politisk virke er formet af mit arbejdsliv og mine livserfaringer.

Jeg har brugt en stor del af mit arbejsliv på at drage erfaringer, viden og indsigt i det ufaglærte i forskellige brancher. Blandet andet som slagterimedarbejder i Danish Crown i Sæby, arbejsmand i gulvlæggerfirmaet AI gulve i Aarhus, servicemedarbejder på Aarhus Sygehus og mellemleder i McDonalds i City Vest.

Kompetencevedligehold og forbedringer har altid optaget mig, som en forudsætning for at blive på arbejdsmarkedet. Derfor uddannede jeg mig senere hen til socialrådgiver og arbejdede som sådan i Aarhus Kommune i Specialrådgivningen. Senere hen tog jeg mit fag med over i Fagligt Fælles Forbund som vejleder. 3f var virksomheden som ansporede mig dels til at gå ind i politik og dels til at kvalificere beskæftigelsesindsatsen.

I 2009 startede jeg egen virksomhed sammen med en tidligere kollega, hvor vi idag arbejder med at skabe jobs og stimulere til vækst.

"Min politik og tilgang til politisk virke er formet af mit arbejdsliv og mine livserfaringer."

Medborgerskab

Medborgerskab handler om mit syn på mig selv og andre som bidrags- yder eller modtager i samfundet uanset alder, køn og etnicitet. Det handler om ansvar, udvikling og åbenhed. Når en borger har brug for hjælp af systemet, skal hjælpen opleves som en hjælp. På samme måde skal den professionelle / den ansatte opleve, at betingelserne for at yde den rette hjælp er tilstede.

Rammerne for at dyrke bl.a. socialrådgiverfaglighed i såvel jobcenter som socialforvaltning skal styrkes. Det er min klare holdning at én indgang = én sagsbehandler er et afgørende moment til at skabe kontinuitet. Mit fokus på Jobcenterets opgave er, hvordan man kan gå fra aktiv beskæftigelsesindsats til dynamisk beskæftigelsesindsats handler om, at flytte fokus hen imod hvad der virker og at vide hvordan, hvornår og hvorfor det virker.

Vi skal hæve ambitionsniveauet for vores børn og fokusere på udviklingsgaranti frem for pasningsgaranti.

Hvordan kan samfundet bidrage til, at seniorområdet i højere grad betragtes som en ressource, frem for en økonomisk belastning.

"Det handler om ansvar, udvikling og åbenhed."

Vækst

Aarhus Kommune har alle forudsætninger for at kunne stimulere til vækst. Det bør være én af kommunens fornemmeste opgaver – at stimulere til vækst. Vi kan ikke kun spare os ud af en krise – vi skal udvikle os ud af en krise. Som universitets- og forsknings by, med Danmarks største containerhavn, nationalt erhvervs vækstcenter og med en befolkningstilvækst på 11,2 % de næste 10 år, har Aarhus Kommune forudsætningen for, at skabe rammerne for at være foregangskommune på flere niveauer.

Med vækst følger også ekstra forpligtelser. Aarhus Kommune skal være bedre til, at sikre dagtilbud, skole og fritidstilbud passer til behovet. Ligeledes skal infrastrukturen i højere grad tilpasses vækstområderne.

Iværksætteri er en forudsætning for at skabe nyt. Som videnssamfund er det essentielt at vi tænker i, at støtte iværksættere og dermed stimulere til vækst. Det handler om mikrolån, gode faciliteter og tværsektorielt samarbejde.

"Med vækst følger også ekstra forpligtelser."

Miljø

Jeg drømmer om at Aarhus Kommune skal være forgangskommune. En kommune som kan inspirere til at dyrke bæredygtig byggeri og energi. Aarhus Kommune har som en vandkantskommune og universitetsby alle forudsætninger for at være en forgangskommune. Vi skal i langt højere grad være beviste om virkningen af vores beslutninger, både som politiker og som medborger. Med et politisk ansvar følger også et ansvar for, at tænke på næste generationer.

Aarhus lever på kul… det holder jo ikke. Vi kan med fordel opstille 25 vindmøller i Aarhus Bugt og derved sikre bæredygtig energi til største delen af befolkningen i Aarhus Kommune.

Når vi bygger nyt, når vi anlægger store arealer til bebyggelse (både erhverv og privat), så bør optikken gå hånd i hånd med miljøet. Regnvandsfaskiner og solcelleanlæg bør være naturligt at anlægge når der bygges nyt. Det er både miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt.

Aarhus Kommune bruger mange millioner på at sikre mod oversvømmelse i forbindelse med den stadigt stigende regnvandsmængde. Men mit politisk ambitionsniveau går videre og handler om hvordan vi kan udnytte den stigende mængde regnvand. Ikke kun til genanvendelse men også til at skabe energi.

"Vi kan med fordel opstille 25 vindmøller i Aarhus Bugt og derved sikre bæredygtig energi til største delen af befolkningen i Aarhus Kommune."

Hvem er Jacob W?

Jeg er Aarhusianer anno 1975, bosat i Terp v. Skejby/Lisbjerg med min hustru og vores 3 børn.

Handelsuddannet i 1995, efterfølgende 10 år i det ufaglærte inden for industrien (slagterimedarbejder v. Danish Crown og produktion v. SDC), håndværksbranchen (arbejdsmand og lagerforvalter i gulvlæggerfirma), servicebranchen (Aarhus Sygehus og Dansk Supermarked), samt restuarationsbranchen (McDonalds).

Uddannet socialrådgiver i 2007 med virke i hhv. Socialforvaltningen i Aarhus Kommune og Fagligt Fælles Forbund. I 2009 tog jeg en coachuddannelse ved Attractor. En uddannelse som forbandt teori og praksis på en sådan måde, at forandringspotentialerne i enhver henseende blev åbenlyse og tilgængelige.

I dag er jeg selvstændig og driver sammen med min kompagnon en kursusvirksomhed (JobVærkstedet), samtidig er jeg en del af Progres, som er et pædagogisk, psykologisk og socialfagligt hus, hvor jeg primært arbejder med rådgivning af socialfaglig karakter.

Jeg elsker musik, haven og sport… særligt AGF og Bakken Bears. Med familien og mine fritidsinteresser har jeg forudsætningen for at skabe balance i mit liv.

Kontakt

Send mig en besked!

Mange tak! Din besked er sendt.

navn

email

besked

Kontakt

+45 20 72 77 40

jacobw@jacobw.dk

Fiskergade 2, 8000 Aarhus C